Podporte nás dvomi percentami z dane
 

Vážený darca,

Občianske združenie Continental Ministries Slovakia pôsobí na Slovenku už takmer 18 rokov. Cieľ nášho úsilia vychovávať mladých nadaných muzikantov, spevákov, tanečníkov, bol a je zhmotnení už v mnohých renomovaných umelcov, ktorý pôsobia u nás i vo svete. Mená ako Peter Lacho, či Tomáš Štrba nie sú neznáme mladých kresťanom po celom Slovensku. Jana Golisová, Ľudka Trenklerová či Andrej Slezák sú už ostrieľanými esami v articifiálnej hudobnej oblasti, či v divadelnej sfére. Za minulý rok pribudol do rodiny Continentalsu aj komorný súbor Bratislava Vocal Consort, ktorý je zameraný na interpretáciu tzv. vážnej hudby súčasných, ale i skladateľov skorších odbobí. Výstupom nášho snaženia bola spolupráca s Ružomberskou univerzitou na projekte Musica Nova Spiritualis v podobe nahraného hudobného CD nosiča, ktorý vyšiel za podpory SOZA. Nemalým úspechom bol i otvárací koncert festivalu Novej slovenskej hudby na jeseň 2014. Consortium Bratislava je“ väčší brat“ vyššie spomínaného komorného súboru. Participuje a je prizývaný pri predvedeniach váčších hudobných diel ako oratória, kantáty, či omše. V septembri roku 2015 Omšou pre dva organy a zbor L.Vierneho uzavreli Dómsky organový festival.

KIDS Contientals oslovoval programom Viera, nádej, láska. Štyri koncerty naplnili sály a výsledkom je i po rokoch neuveirteľná žatva v podobe nového hudobného nástroja, ktorý sme vlastne ako OZ nevlastnili!!!!!! Čo nás nesmierne teší je fakt, že vychovávatelia – dobrovoľníci, ktorí boli kedysi sami kidsákmi, sú dnes našimi spolupracovníkmi! Dirigenti sú tiež odchovanci minulých Contienntálskych túr. Budovať nových vodcov je súčasťou našej vízie!

THE HOPE GOSPEL SINGERS and BAND už tradične prinášal Dobru zvesť na koncertných pódiach, ale i eventoch, či spoločenských akciách rôzneho druhu. Participoval na projekte "Náhradnom domove" - ubytovacom zariadení Ligy proti rakovine pre rodičov a príbuzných detských onkologických pacientov v čase, keď sú deti hospitalizované na onkológii. Ďalej na nahrávkach pre súťaže ako X faktor. Pokračuje aj v koncertnej šnúre hudobného diela L.Horňáka a D.Heviera „PROGLAS“, ktorý budú uvádzať toho roku aj v Ríme. High lightom minulého roka bol výročný koncert pri príležitosti 15.výročia založenia telesa. Hosťami koncertu boli Ľudka Trenklerová, Janko Slezák a The Continentals. Mnohé roky sme nepoznali čo je sponzoring a to viacej si vážime, že je tu možnosť oslovit Vás, milý darca a požiadať o pomoc a podporu 2% z daní a použite ich na kvalitné umenie i dobročinné účely i podporu práce s detmi a mládežou súčasne. Túžime ďalej šíriť myšlienky jednoty, spolupartičnosti a Dobrej zvesti, ktorá je kľúčom nášho jestvovania.

Ďakujeme
 

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno, alebo názov: Kontinentálni Služobníci Slovenska / Contiental ministries Slovakia
Sídlo: Vígľašská 19, 851 05 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo: 317 82281